PROPOZICE ZKOUŠEK ZOP, ZPU

 

- P L N O - další přihlášky nepřijímáme!

Datum konání: 6. 4. 2014
Rozhodčí: Ing. Novák
Kontakt: Lenka Dušánková, gitaron@volny.cz
Přejímka: 7:30
Zahájení: 8:00
Startovné: 300,- Kč
Uzávěrka: 23. 3. 2014

Podmínky účasti:
- včas odeslaná přihláška,
- uhrazené startovné,
- platné očkování proti vzteklině a běžným infekčním nemocem,
- dodržování ustanovení zkušebního řádu a pokynů vedoucího akce.


Přihláška:
Jméno psa:
Chovatelská stanice:
Plemeno:
Pohlaví:
Datum narození:
Číslo zápisu:
Tetovací číslo nebo čip:


Jméno a příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Člen organizace:
Majitel (je-li odlišný od psovoda):

Přihlášku stačí vyplnit do mailu, obratem obdržíte údaje pro provedení platby startovného. Bez jeho úhrady nemůže být přihláška považována za závaznou.

Přihláška ve formátu .doc

_____________________________________________________________________________________________

Přihlášení:

1. Olšaník ZPU1
2. Babíková ZOP
3. Vykydalová ZOP
4. Semencová ZOP
5. Minář ZOP
6. Šircová ZOP
7. Vykydalová ZOP
8. Velešíková ZOP
9. Koutníková ZPU - 1 (hlídání)
10. Luběníková - ZOP
11. Koutný - ZOP
12. Gárská - ZOP
13. Novotná - ZOP
14. Chudá - ZOP
15. Hromek - ZPU 1 (hlídání)