KURZ OVLADATELNOSTI PSA

Termíny zahájení kurzů v roce 2022:

KURZ OVLADATELNOSTI


Nový kurz ovladatelnosti začne úvodní informační schůzkou v pátek 16. 9. 2022 v 17 hod. v areálu KK (schůzka zabere cca 30 min. a slouží k dohodě s instruktory na dnech a časech lekcí).

Přihlašování:
Ladislav Olšaník na tel.: 776 288 273
či e-mailu: olsanik.ladislav@seznam.cz
Přijít můžete v daný den i bez přihlášení.

 

 

O kurzu:
- 10
- 1 lekce týdně (zpravidla o víkendu,případně dle domluvy), 2 týdny tedy máte na náhradu lekce, které jste se nemohli zúčastnit,
- termín zahájení kurzu závisí na počtu zájemců, nejbližší termín Vám sdělí hlavní výcvikář Ladislav Olšaník na tel.: 776 288 273
či e-mailu: olsanik.ladislav@seznam.cz,

- náplň lekcí tvoří socializace štěňat, jejich výchova, výcvik poslušnosti (ovladatelnosti), popř. řešení konkrétních problémů,
- cena kurzu je 1 500,- Kč (úhrada na 1. hodině).

Jeden kurz je plánován pro optimální počet 5 účastníků. Zúčastnit se můžete se psem jakéhokoli věku. Všichni psi musí mít vakcinaci proti psince, parvoviróze a inf. hepatitidě, psi starší 6ti měsíců i proti vzteklině. Po absolvování kurzu se rozhodnete, zda se chcete stát členem klubu a pokračovat v dalším výcviku (sportovní výcvik, agility, atd. dle individuálního zájmu).

_______________________________________________________________________________________________________

 

KURZ AGILITY

V současné době neplánujeme otevřít kurz agility.

Kontaktní osoba: Lenka Dušánková, gitaron@volny.cz, 775 965 665

Podmínky přijetí do kurzu:
- pes musí umět přivolání a být ovladatelný,
- předložení očkovacího průkazu s platným kompletním očkováním (psinka, parvoviroza, inf. hepatitida, vzteklina),
- zaplacení poplatku za kurz.  

Povinnosti kurzisty:
- dodržovat včasný příchod na lekci,
- neodcházet před ukončením lekce,
- aktivně se podílet na přípravě parkuru,
- zabezpečit, aby pes během výcviku nerušil ostatní cvičící,
- dodržovat řád cvičiště.  

Cena kurzu:  
1000,- Kč za 10 lekcí